På grund av pandemirestriktioner kommer programmet att ses över regelbundet.
             Följ uppdateringen på hemsidan, facebook och anslag vid Konsthallen.

_________________________________________________________________________________________________________________

30 januari - 21 februari. Flyttat till hösten 2021.

Ulf Eriksson &

Lena Kahl Asketorp

Ulf Eriksson

Att måla, att berätta i bild, är för mig en nödvändighet.

Många är de utställningar jag gjort eller deltagit i sedan jag gjorde de första bilderna vid 18 års ålder.

Resor att söka miljöer och att visa mina bilder har gått runt i världen, först i Europa med uppehåll som jag gjort för att insupa atmosfärerna i Paris, Bryssel, Polen, Berlin, Wien m m.

Med arbete och utställningar.

Samarbete med gallerier och konstnärer ledde till fler resor och utställningar. Under 80-talet hade jag utställningar i USA vilket resulterade i att mina bilder finns representerade på framstående museer och samlingar där.

Intresset för konst från Afrika och Asien ledde till utställningar/arbete under en 10-årsperiod där.

Sedan några år tillbaka är det centrala temat i mina bilder cykel, glädje och fart. Jag har tavlor i olika tekniker: olja, blandteknik, textil och grafik.

Jag är alltid på väg att upptäcka och göra bilder av mina upplevelser.

Lena Kahl Asketorp

Under 20 år har jag varit verksam som professionell violinist, huvudsakligen vid Malmö Opera. Sedan 2006 arbetar jag inte längre på heltid som violinist. Intresset för konst har alltid funnits.

För mig, som hela mitt liv huvudsakligen sysslat med musik, ger måleriet en ny infallsvinkel i mitt skapande. Musiken är en abstrakt uttrycksform som inte lämnar några konkreta spår. Måleriet däremot resulterar i något konkret som finns kvar efter det att skapandeprocessen är avslutad. Det har gett mig nya uttrycks-möjligheter vid sidan av min musik.

I mina bilder arbetar jag just nu mycket med akvarelltekniken "vått i vått". Med hjälp av olika växtmaterial, stenar schabloner skapar jag ytor, mönster och figurer. När allt är torrt avlägsnas allt "löst" material och och kan återanvändas i nästa målning. Att lära mig att utnyttja och använda pigmentens egenskaper är grundstommen i mitt måleri. Det som jag gillar mest med akvarell som uttrycksform är dess oförutsägbarhet.

_____________________________________________________

10 februari. Flyttat till hösten 2021.

Konstafton i Konsthallen

Onsdagen den 10 februari kl. 19.00 är det konstafton för våra medlemmar.

Konstnären Ulf Eriksson berättar om sin konst och sitt konstnärsliv. Välkomna.

Begränsat antal. Du måste anmäla att du kommer.

Ring Hans-Lennart Göthrick 070-298 50 10 eller mail

[email protected] och boka plats.

______________________________________________________

27 februari - 21 mars. Flyttat till januari 2022.

Brigitte Linde &

Birgitta Nelson Clauss

Brigitte Linde

Jag har min ateljé i natursköna Ljunghusen där jag bott sedan 1972. I början arbetade jag med keramik och kompletterade sedan med glas.

Jag söker alltid finna nya former och uttryckssätt. Jag är restriktiv med färger och det mesta jag skapar går i vitt vad gäller keramiken, medan glaset varierar från klarglas till svart, ibland med en liten diskret färgklick.

Min bästa inspirationskälla är min verkstad, mitt eget arbete - en tanke föder en annan. Många av mina idéer är inte genomförbara, men jag försöker - ibland lyckas jag - ibland inte.

Egentligen vill jag inte förmedla något särskilt, man kan betrakta det på eget vis.

Birgitta Nelson Clauss

Här följer presentation av min konst:

Fantasin är min största inspirationskälla. Människor jag möter. Böcker jag läser. Musik jag lyssnar på. Berikar min fantasi. Humor är en viktig ingrediens. Steget mellan humor och allvar är aldrig långt.

Glädje, men även sorg, kan färga min fantasi och mina bilder.

Kort sagt: det liv som är runt omkring mig får mig att vilja berätta - på mitt sätt.

VITT PAPPER, KRITOR, PENNOR, LIN, SILKE,ULL OCH BOMULL.

GARN OCH TYG, VARP OCH INSLAG

MÅLA, TECKNA

FANTASI OCH DRÖMMAR,

GLÄDJE OCH SORG

LEKFULLHET OCH ALLVAR

På fritiden spelar jag gärna golf och tennis. Dessutom är jag hängiven vinterbadare.

DEL AV LIVET - MITT LIV.

______________________________________________________

17 mars. Konstaftonen inställd. Årsmötet som flyttades till den 19 maj inställt p g a fortsatta pandemi-restriktioner.

Årsmöte &

Konstafton i Konsthallen

Onsdagen den 17 mars kl. 18.30 årsmöte i Limhamns Konstföre-ning. Anmälan till årsmötet: Ring Ella Ekman 040-611 08 55.

Flyttat till 19 maj kl.19.00. Inställt.


Samma kväll kl. 19.00 Konstafton för våra medlemmar. Konstnärerna Brigitte Linde & Birgitta Nelson Clauss berättar om sin konst och sina konstnärsliv. Begränsat antal platser.

Inställt.

Ring Hans-Lennart Göthrick 070-298 50 10 eller mail

[email protected] och boka.


27 mars - 5 april. Inställd.

Konstrunda på Konsthallen

Samlingsutställning.

Öppet alla påskdagar 12 - 16 samt lördag och söndag.

Tony Abrahamsson. Lena Kahl Asketorp, Jan Engsmar, Ulf Eriksson, Brigitte Linde, Birgitta Nelson Clauss, Gunilla Grankvist, Lisbeth & Isabell Görloff, Hans-Lennart Göthrick, Peter Nilsson, Åke Persson, Johan Ramberg, Yvonne Omdal, Kent Wisti

______________________________________________________

10 april - 2 maj. Öppnar som planerat.

Tony Abrahamsson &

Peter Nilsson

Tony Abrahamsson

I min konst har jag länge arbetat med temat "liv", det sköra förunderliga, oövervinnliga livet. Fröet som gror och växer, trots de mest ogynnsamma förhållanden. Genom asfalt och sten, i stekheta öknar, på den isiga blåsiga tundran gror det och växer.

Livet i olika form finns som en grund i skulpturarbetet. Människan, djuren och naturen är min inspirationskälla där man hittar former, rörelser riktningar och uttryck. Det uppstår också intressanta samband mellan skulpturer, olika för varje gång.

Skulpturerna visar olika material. Rakubrända och stengodsskulptur, betong och mosaik och stenskulptur i granit och diabas.

Jag är utbildad på konstfack i Stockholm på sjuttiotalet och gick sedan en termin som projektkonstnär på konsthögskolan i Stockholm, då jag forskade i betongtekniker.

Konstnärlig utbildning: Teckningslärarinstitutet. Konstfack 1974-1978. Konsthögskolan Stockholm, projektkonstnär monumental betong 2002.

Peter Nilsson

Född 1961 i småländska Hultsfred. Peter är numera bosatt med familjen i Mellbytorp på sydöstra Öland sedan 2001. Uttrycksmedlet är akvarell. Inspirationen kommer från landskapet och fågellivet runt Östersjön och de öländska strandängarna som endast ligger ett stenkast från ateljén. Storspovar och tofsvipor, rödspovar och ängshökar häckar runt knuten. Under höst och vår drar stora mängder flyttfåglar till häcknings- och övervintrings-platser.

Utöver det fria skapandet gör Peter även en hel del illustrations-uppdrag i bl.a. böcker och till länsstyrelser och andra instanser.

Ett av de senaste arbetsprojekten är boken "Ölands fåglar", en omfattande volym som presenterar öns fåglar både i nutid och dåtid.

Till Gotland har Peter även gjort illustrationer till "Fågelvägen Gotland", ett projekt som drivs av Baltic Wings. Illustrationerna kommer att finnas på ett antal informationstavlor längs östkusten från Fårö i norr till Hoburgen i söder.

Peter ställer ut runt hela landet, men även utomlands. 2015 antogs tavlan "Northern Hawk Owl" till den prestigefyllda utställningen "Birds In Art" i Wisconsin USA. Tavlan köptes även in av muséet (Leigh Yawkey Woodson Art Museum) till de permanenta samlingarna. Det är 8:e året Peter medverkar. 2016 var det tavlan "Lappuggla", ("Great Grey Owl") och 2019 "Berglärkor och snösparvar" som var med på utstställningen.

Vid sidan av måleriet är fågelskådning och musik de stora intressena. Fågelskådandet har tagit Peter till snart jordens alla kontinenter, utom Antarktis. Musikintresset odlas via spelningar med det egna bandet Wild Rover och Pocahontas där Peter spelar gitarr och sjunger. Hemma i ateljén är husguden Neil Young.


______________________________________________________

8 maj - 30 maj

Kent Wisti

Jag är präst, bildkonstnär och författare.

För mig finns det inga vattentäta skott mellan de olika rum jag befinner mig i.

Det finns ett prästerligt kall i konstnärens uppgift och att vara präst, eller att överhuvudtaget att tro, är en konstnärlig disciplin. Trons och konstens gemensamma mission är att ge ork att leva och mod att dö. En bild blir egentligen aldrig klar men när jag visar den för någon annan avsäger jag mig också mitt tolkningsföreträde för bilden. Min bildvärld balanserar i spänningsfältet mellan tillit och ängslan, autonomi och tillhörighet, kärleken och döden.

Sedan några år arbetar jag nästan uteslutande i olja.

______________________________________________________

19 maj. Inställt p g a pandemirestriktioner

Konstafton i Konsthallen

Onsdagen den 19 maj kl. 19.00 är det konstafton för våra medlemmar.

Konstnären Kent Wisti berättar om sin konst och sitt konstnärsliv. Välkomna.

Begränsat antal. Du måste anmäla att du kommer.

Ring Hans-Lennart Göthrick 070-298 50 10 eller mail

[email protected] och boka plats.______________________________________________________

5 juni - 20 juni

Öppettider Glasriket onsdag, lördag, söndag 11-18

Glasriket

Två unga, lysande stjärnor på glasrikets himmel Lars Skulberg och Dan Clausen tar vägen förbi Limhamns Konsthall innan de fortsätter sin väg ut i Europa. Tillsammans med dem visar ytterligare 13 glaskonstnärer sitt konstglas, allt av mycket hög kvalitet. Besökarna på utställningen kommer säkert att uppleva den fascinerande värld som det glödande glaset skapar. Många kommer att bli inspirerade till ett besök i Glasriket för att uppleva det på plats i hyttorna.

På utställningen kan vi uppleva glas av dessa konstnärer:

Amy Krüger, Lars Skulberg, Dan Clausen, Jan-Erik Ritzman, Maria Bang Espersen, Marianne Degener, Micke Johansson, Michael Erlandsson, Niels Frandsen, Niklas Fröjd,

Stefan Erlandsson, Sven-Åke Karlsson, Tillie Burden.

______________________________________________________

31 juli - 8 augusti

Inside 4 x LKF

I konstföreningens styrelse finns för närvarande 4 st bildskapare. Dessa ställer ut tillsammans.

______________________________________________________

14 augusti - 29 augusti

Öppet alla dagar 12 - 16

Skånska Konstnärsklubben

Sedan 1942 har skånska konstutövare kunnat finna samling kring frågor om konstnärsyrkets utmaningar, men också verkat för att erbjuda varandra träffar i kamratlig atmosfär, med allt ifrån stimulerande forum, gemensamma utflykter, utställningar och festliga firanden. Sammankomsterna kan bjuda på både mystiska och roliga spektakel såväl som mer vördnadsfulla och anrika ceremonier för att hedra medlemmarna.

Klubben har som ambition att varje år kunna dela ut ett antal stipendier till premierandet av konstnärlig verksamhet, till stöd vid sjukdom såväl som uppmuntrande bidrag till unga, lovande talanger.

Vi kan stolt säga att vi är en anrik konstnärsklubb som lever och är vital, vi har medlemmar i alla åldrar, sådana som varit med väldigt länge och helt nyantagna. Särskilt heroiska insatser för klubbens räkning utmärker vi med vår berömda hedersbasker.

Utställningen kommer att visa den enorma bredd av konstnärliga uttryck som klubbens alla medlemmar representerar, i vitt skilda tekniker, temperament och uttryck.

0