Fri entré

_________________________________________________________________________________________________________________

  "Att hålla avstånd är ingen konst!"

_________________________________________________________________________________________________________________

Programändring p g a

nya pandemirestriktioner!

                   Vinstutställningen flyttas till lördagen den 20 februari kl. 12-16.

    Vinstutlämningen flyttas till söndagen den 21 februari enligt följande tider:

                                         Vinnare   1-8 kommer kl. 14.00

                                                       9-16 kommer kl. 14.15

                                                     17-24 kommer kl. 14.30

                                                     25-33 kommer kl. 14.45

                                                     34-40 kommer kl. 15.00


                 Utställningen 30 januari - 21 februari Eriksson/Kahl Asketorp

                                               flyttas till hösten 2021.

__________________________________________________________________________________________


Vårens program - se nästa sida "Aktiviteter"

_________________________________________________________________________________________________________________

Limhamns konstförening/Limhamns Konsthall, som bildades 1957, har som målsättning att verka för spridning och förståelse av framför allt samtida konstnärer och deras konst. Men ibland blickar vi även bakåt.

Vi välkomnar utställare från hela landet men känner ett ansvar för att företrädesvis stödja den mer lokala konstnärskåren.

Varje år ordnar vi ca 10 utställningar i våra fina utställningslokaler, belägna i kulturskyddade Tegnérskolan på

Limhamn (Limhamns Konsthall).

- Föreningen består av drygt 500 medlemmar

- Vi ordnar konstaftnar med kunniga föredragshållare

- Konstresor med flyg eller buss

- Medlemstidning två gånger om året

- Stort konstlotteri en gång om året samt vernissagelotterier (6-8 st per år)

OBS! Glöm inte ange namn och adress när du betalar medlemsavgiften!

(Se mer under "Bli medlem").

_________________________________________________________________________________________________________________

Från förfall till dagens Konsthall!

Tegnérskolan/Limhamns Konsthall 1910-talet (okänd fotograf) respektive 1978 (foto: Kjell Strid).

Bilder från Limhamns Museum.

Limhamns Konsthall flyttade in i den renoverade skolan (den gula byggnaden) 1989.

_________________________________________________________________________________________________________________

Limhamns Konsthall i samarbete med